อดีตอธิการบดีม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เยี่ยมชมโรงเรียน

           รศ.ประวิตร  ชูศิลป์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลกและอาจารย์อำนาจ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและพบปะนักเรียนชั้นประถมศึกษา วันที่ 24 ธันวาคม 2561

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 3 ม.ค. 2562 10:30
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้