ฮอมบุญเถลิงศึก 2562 สวัสดีปีหมูทอง

 วันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรม ฮอมบุญเถลิงศึก 2562 สวัสดีปีหมูทอง โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 8 ม.ค. 2562 14:57
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้