ข่าวสารประชาสัมพันธ์อ่านข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ของสำนักเลขาธิการคุรุสภา เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้จรรญาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 20 มี.ค. 2561 09:30
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้