ข่าวสารประชาสัมพันธ์อ่านข่าวทั้งหมด

ขอความร่วมมืองดใช้บรรจุภัณฑ์ประเทภกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 25 เม.ย. 2561 14:16
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้