ข่าวสารประชาสัมพันธ์อ่านข่าวทั้งหมด

ขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมพิจารณาร่างระเบียบบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งได้ส่งไฟล์เอกสารไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันพิจารณาในการประชุมวิสามัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2555

และร่วมรับประทานอาหาร ตั้งแต่เวลา 11.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: siravast.ka วันที่: 14 ส.ค. 2555 08:41
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้