กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ แนะแนว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

พิทยา 

 พิทยา  

 คงอมร  

   

นายพิทยา ดวงตาดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นายคงอมร  เหมรัตน์รักษ์

    อาจารย์

ดร.ศิระวัสฐ์  กาวิละนันท์

อาจารย์

นางสาวไพลิน อินคำ

    อาจารย์

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้