รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562

The student's name list.

ดาว์นโหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  

ลำดับที่ ชั้น ห้อง  ENG
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1.1  Mattayom 1.1  
    ม.1.2 Mattayom 1.2
    ม.1.3  Mattayom 1.3 
    ม.1.4  Mattayom 1.4 
 
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.2.1 Mattayom 2.1
    ม.2.2 Mattayom 2.2
    ม.2.3  Mattayom 2.3 
 
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3.1 Mattayom 3.1
    ม.3.2 Mattayom 3.2
    ม.3.3 Mattayom 3.3
 
4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4.1 Mattayom 4.1
    ม.4.2 Mattayom 4.2
    ม.4.3(วมว)  Mattayom 4.3
    ม.4.4(วมว)  Mattayom 4.4 
 
5. มัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5.1 Mattayom 5.1
    ม.5.2 Mattayom 5.2
    ม.5.3  Mattayom 5.3
    ม.5.4(วมว.)  Mattayom 5.4 
 
6. มัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.6.1 Mattayom 6.1
    ม.6.2 Mattayom 6.2
    ม.6.3  Mattayom 6.3 
    ม.6.4  Mattayom 6.4 
 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้