โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560     update 9/3/60        

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560      update 9/3/60       

  • ชำระเงินค่าอาหาร วันที่ 24 เม.ย. - 12 พ.ค. 2560    (สามารถดาว์นโหลดได้ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 60)
                 
  • ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  วันที่ 7 พ.ค. 2560 เวลา 13.00 น             update 25/4/60  
  • เปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ แห่งใหม่  วันที่ 15 พ.ค. 2560    update 9/3/60  
  •          

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้