ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม อาหาร                  วันที่ 23 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2561

- กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/61                        วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

- เปิดการเรียนการสอน                                                                วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้