• ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 24 เม.ย. - 12 พ.ค. 2560    (สามารถดาว์นโหลดได้ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. ถึง 12 พ.ค. 60)
                 

          - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6 พร้อมรายงานตัวเข้าหอพัก   วันที่ 14 พ.ค. 60  เวลา 08.00 น.    update 3/5/60  

          - สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าหอพัก  วันที่ 14 พ.ค. 60    update 9/3/60  

         - เปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ แห่งใหม่   ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พ.ค. 60    update 9/3/60  

   

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้