ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมหอพัก                                       วันที่ 23 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2561

- กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่                               วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

- กำหนดการค่าย Happy Pre DeSUP ครั้งที่ 7                                          วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561

- กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/61              วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

- เปิดการเรียนการสอน                                                                วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้