คำสั่งแต่งตั้งภายใน คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ประกาศโรงเรียนสาธิต ประกาศมหาวิทยาลัย  ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติ
  ปีการศึกษา 2555       ปีการศึกษา 2556      ปีการศึกษา 2557     ปีการศึกษา 2558     ปีการศึกษา 2559     ปีการศึกษา 2560     ปีการศึกษา 2561  
 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้