คำสั่งแต่งตั้งภายใน คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ประกาศโรงเรียนสาธิต ประกาศมหาวิทยาลัย  ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติ
  ปี 2555       ปี 2556      ปี 2557     ปี 2558     ปี 2559     ปี 2560     ปี 2561     ปี 2562  
 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้