• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล   
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี   

 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้