ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
 
         
     (Click ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่)
 
         ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาวบนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบดอกบัวสีม่วง เหนือตัวอักษร "มพ" รูปอักษรฝักขามด้านล่างมีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ "UIVERSITY OF PHAYAO" ภายใต้ชายธงสีทอง ล้อมรอบด้วยวงกลมพื้นสีม่วงและแถบสีทองชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา" ไว้ส่วนบนของวงโค้ง ส่วนวงโค้งด้านล่างเขียนเป็นชื่อโรงเรียนด้วยตัวอักษรโรมันว่า "Demonstration School ๐ University of Phayaoและวงโค้งด้านซ้ายกับด้านขวามีรูปลายไทยเส้นสีขาว
 
 
อักษรย่อ       
ภาษาไทย        สธ.มพ.
 
ภาษาอังกฤษ    DESUP
 
 
ชื่อภาษาอังกฤษ     
Demonstration School
 
University of Phayao 
 
 

สีประจำโรงเรียน       
  ม่วง-ทอง
 
 
  • สีม่วง เป็นสีกลางระหว่างสีน้ำเงินกับแดง ซึ่งสีน้ำเงินนั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์ ส่วนสีแดงหมายถึงชาติ
  • สีทอง หมายถึง พระพุทธศาสนาและความเจริญรุ่งเรือง

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้