โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ตั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19  หมู่ที่ 2

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

Tel. 054-466-666  ต่อ 3832 - 3834

 อีเมล  desup@up.ac.th

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาตราจารย์.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

อีเมล chayan.bo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 089-960-2740

 

 

 

 


 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้