ปทานุกรมดาราศาสตร์ วิทยุดาราศาสตร์  วารสารทางช้างเผิอก
 ตรวจสอบตำแหน่งสถานีอวกาศดาวเทียม ข่าวสารวิทยาศาสตร์   ตรวจสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม
  Astronomy magazine  MWIT Astronomy Astronomy for kids 

 

DESUP ASTRONOMY

โครงการ

 

ภาพกิจกรรม 

 

ปกิณกะสาระ

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารดาราศาสตร์โอลิมปิค

 

ข่าวสารดาราศาสตร์จากเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทย

 

 

 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้