Power Point ประวัตินักวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4.1   
ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4.2   
ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4.3   
 

Power Point ประวัตินักวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4.1   
ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4.2   
ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4.3   

 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้