ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ประชุมโรงเรียน
  รายงานการประชุม 

ลำดับ สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ วันที่
1.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1/2556 1/2556 21 ก.พ. 56
2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2/2556 2/2556 15 พ.ค. 56
3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3/2556 3/2556 17 มิ.ย. 56
4.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 4/2556 4/2556 3 ต.ค. 56
5.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1/2557 1/2557 11 ธ.ค. 57
6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2/2557 2/2557 11 เม.ย. 57
6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1/2558 1/2558 2 ธ.ค. 57
6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2/2558 2/2558 19 พ.ค. 58
6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3/2558 3/2558 22 ก.ค. 58

 

 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้