รูปข้าง

 

 

 

 

 


จำนวนอาคาร
คณะกรรมการหอพัก
ระเบียบหอพัก
บรรยากาศของหอพัก
สวัสดิการหอพัก
ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
แผนที่
ประชุมอาจารย์หอ
ติดต่อสอบถาม
   
   
   
   

 

 หอพักนักเรียน

เอกสารสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับงานหอพัก

1.แบบฟอร์ม ระเบียนประวัตินักเรียนหอพัก

2.แบบฟอร์ม ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณหอพัก (กรณีไปราชการ)

3.แบบฟอร์ม ขออนุญาตออกนอกบริเวณหอพักเป็นกรณีพิเศษ 

4.แบบฟอร์มตักเตือนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

5.แบบคำร้องขอแก้ไขประวัติการทำผิดวินัยของนักเรียนหอพัก

6.แบบฟอร์มติดล็อกเกอร์ของนักเรียน

7.แบบลงทะเบียนใช้อุปกรณ์อิเล็กทอรนิกส์ในหอพัก

8.ใบคำร้องขอเป็นผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียน

9.แบบฟอร์มของจัดอาหารนักเรียนหอพักเป็นกรณีพิเศษ

10.แบบฟอร์มแจ้งซ่อม

11.แนวปฏิบัติการส่งเสื้อผ้าซักรีด

12.แบบฟอร์มการส่งเสื้อผ้าซักรีด

41.แบบฟอร์มการมอบฉันทะ

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้