ธรรมะรับอรุณ สาธิตพะเยา

ยามเช้าวันใหม่บรรยากาศกลางม่านไหมใยหมอก นักเรียนโรงเรียนสาธิตพะเยาสะสมบุญสร้างความดี
“ถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่าง ทำให้ดี อย่าได้ประมาท อย่าผัดผ่อน ถ้าประมาทแล้วนึกได้ทีหลังจะเสียใจ”
คำสอน -หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ-
 
นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ทุกเช้า วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐น.
ณ หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา