นักเรียน วมว. ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในงาน The 5th KVIS Invitational Science Fair Kamnoetvidya Science Academy, Thailand

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกันยกร เป็กเครือ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในงาน The 5th KVIS Invitational Science Fair Kamnoetvidya Science Academy, Thailand ในระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2565