กีฬาสีภายในระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นประถมศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีวันแรก โดยเริ่มต้นการแข่งขันด้วยการวิ่งของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น บรรยากาศภายในงานครึกครื้นไปด้วยเสียงเชียร์จากนักเรียนและคุณครู พร้อมทั้งร้องเพลงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน และปิดท้ายด้วยการรับเหรียญรางวัลของผู้ชนะการแข่งขันในวันแรก
 
ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: นัทธมน จินดาภัทรวงศ์