นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 เข้ารับการฉีดวัคซีน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จากพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมคณะครูและเพื่อนๆเป็นกำลังใจ