สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 รอบสอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในการดำเนินการสอบ ภายใต้มาตรการกรมควบคุมโรคเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าสอบได้อย่างปลอดภัย
 
ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ