ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสีสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” วาระพิเศษ ครั้งที่1/2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565
 อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสีสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” วาระพิเศษ ครั้งที่1/2565
เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และร่วมหารือการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
ภาพและข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ