ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

‼️‼️ประกาศผลการเรียน‼️‼️
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สามารถตรวจสอบผลการเรียน
ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. เป็นต้นไปผ่านระบบบริหารงานวิชาการ Academic Management System
?ลิงค์ https://academic.satit.up.ac.th/main/#/home
งานวิชาการ 3832 ?☎️?☎️