หอพักพร้อม ต้อนรับสู่บ้านหลังที่สองอย่างอบอุ่น

Hello welcome 😘😘
"หอพักพร้อม ต้อนรับสู่บ้านหลังที่สองอย่างอบอุ่น"
 
    งานหอพักนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการทำความสะอาดหอพักพร้อมจัดสถานที่คัดกรอง COVID-19 สำหรับนักเรียนก่อนเข้าหอพัก ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2565
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งนักเรียน และขอขอบพระคุณกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา และงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ(ควบคุมโรค)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดไข้เลือดออก  แล้วพบกันเราชาวสาธิตพะเยา DeSUP รุ่นที่ 12