เตรียมพร้อมกักตัว ชัวร์ก่อนOnsite100%

เตรียมพร้อมกักตัว ชัวร์ก่อนOnsite100%
 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
 
   ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยองค์การนักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าหอพัก เพื่อกักตัวก่อนเปิดเรียนOnsite100%
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นระยะเวลา 7วัน โดยมุ่งสร้างความมั่นใจในการเรียนOnsiteอย่างเต็มรูปแบบและความปลอดภัยของนักเรียนจากโรคระบาด
ทั้งนี้ รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าเยี่ยมนักเรียนกักตัวด้วยความห่วงใย พร้อมตรวจดูความเรียบร้อยเพื่อความสะดวกสบายของนักเรียน
 
ภาพ: ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ