โรงเรียนสาธิต มพ. ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าหอพัก เพื่อกักตัวก่อนเปิดเรียนOnsite100%

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 
    ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนักเรียนองค์การนักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าหอพัก
เพื่อกักตัวก่อนเปิดเรียนOnsite100% ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นระยะเวลา 7วัน โดยมุ่งสร้างความมั่นใจในการเรียนOnsiteอย่างเต็มรูปแบบและความปลอดภัยของนักเรียนจากโรคระบาด
ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ