ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าเยี่ยมทักทายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในวันเปิดเรียนOnsiteวันแรก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
 
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าเยี่ยมทักทายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ในวันเปิดเรียนOnsiteวันแรกทุกระดับชั้น เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย ความสะดวกสบายและบรรยากาศในการเรียนของนักเรียน เพื่อให้เหมาะสมและเรียนอย่างมีความสุข
ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ