สาธิตพะเยารุก "แผนเผชิญเหตุ COVID-19"

สาธิตพะเยารุก "แผนเผชิญเหตุ COVID-19"
 
วันที่18 พฤาภาคม 2565
 
อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมหารือกับ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และทีมแพทย์ พยาบาล
เรื่องแผนเผชิญเหตุCOVID-19 ในสถานศึกษา กรณีนักเรียนได้รับเชื้อCOVID-19 และแนวทางในการพยาบาลดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงระยะเวลาการกักตัว 7 วัน