นายณฐ อ้นอินทร์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 19

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
ขอแสดงความยินดีกับ
 
🎉 นายณฐ อ้นอินทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว.)
 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 19
จัดโดย สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์