ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
🎉ขอแสดงความยินดี
นักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
และนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอสนับสนุนทุกความฝันในการศึกษาของนักเรียน