ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
🎉ขอแสดงความยินดี
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปี 2565