วันที่2 ของการจัดกิจกรรมค่าย Happy Pre DeSUP 11

วันที่ 12 มิถุนายน 2565
 
    วันที่2 กับการจัดกิจกรรมค่าย Happy Pre DeSUP 11 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ4 โดยภาคเช้า กิจกรรมพาน้องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย
ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Character of DeSUP บ่มเพาะอัตลักษณ์นักเรียนสาธิตฯ” โดย อ.พงศกร สมมิตร อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง
และรู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำ ต่อด้วยภาคบ่าย กิจกรรมพาน้องเข้าฐานแสนสนุก และปิดท้ายด้วยพิธีเทียนซึ่งเป็นประเพณีค่ายHappy Pre DeSUP
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้จุดเทียนยอดสัตภัณฑ์เพื่อเปิดพิธี อีกทั้งพบปะรุ่นพี่ศิษย์เก่า และกิจกรรมผูกข้อไม้ข้อมือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและคณะผู้บริหาร
 
ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าส: กานต์พิชชา ศรีใจ