ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมส่งกำลังใจติดขอบสนามให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นางจินตนา ดูใจ รักสาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจติดขอบสนามให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาคว้าเหรียญรางวัล โดยวันแรกของการแข่งขันโรงเรียนสาธิต มพ. ได้คว้าเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดงเข้าบ้านสาธิต มพ. เป็นที่เรียบร้อย
ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ