โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ทัพนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสู่สนามด้วยความสง่างามด้วยน้ำใจนักกีฬา "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"