ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "เรื่องเล่าจากยอดเขาถึงท้องทะเล แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการทำงานด้านชีววิทยา ณ ต่างแดน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย
ในหัวข้อ "เรื่องเล่าจากยอดเขาถึงท้องทะเล แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการทำงานด้านชีววิทยา ณ ต่างแดน
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY 1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา