กิจกรรมโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มพ. ได้รับเชิญมอบเหรียญร...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแ...

รายละเอียด

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมส่งก...

รายละเอียด

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริ...

รายละเอียด

นักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลเข้ากราบ...

รายละเอียด

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง...

รายละเอียด