กิจกรรมโรงเรียน

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทย...

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "เรื่องเล่าจาก...

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีฐิตินันต์ กาศโอสถ...

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี นางสาวจารุชา พุทธรักษ์ ได้รับเก...

รายละเอียด

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมขบวนฟ้อนเทียน ในกิจ...

รายละเอียด

สภากาแฟสัญจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี...

รายละเอียด