กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.4 วมว. เข้าเรียน Extra lab ที่...

รายละเอียด

เชิญผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ...

รายละเอียด

แจ้งถึงผู้ปกครอง เรื่อง สอบข้อเขียนนักเรียนใหม่ ปร...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการแข่งขั...

รายละเอียด

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ CER...

รายละเอียด

เปิดเรียนOnsiteวันแรก ระดับชั้นประถมศึกษา

รายละเอียด