กิจกรรมโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับม...

รายละเอียด

โครงการ วมว. รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานว...

รายละเอียด

เด็กหญิงนลินนิภา สันดวงดี เข้ารับตำแหน่ง ฑูตเยาวชน...

รายละเอียด

นายณฐ อ้นอินทร์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันช...

รายละเอียด

สาธิตพะเยารุก "แผนเผชิญเหตุ COVID-19"

รายละเอียด

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าเยี่ยมทักทายนักเรียนระดับ...

รายละเอียด