กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับราง...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมบุคลากร...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาคว้ารางวัลผลประเมินคว...

รายละเอียด

โครงการ ทดลอง "ปลูกโหระพาอวกาศ"

รายละเอียด

กิจกรรมการทดลองปลูกโหระพา

รายละเอียด

รายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด