กิจกรรมโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี นางสาวจารุชา พุทธรักษ์ ได้รับเก...

รายละเอียด

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมขบวนฟ้อนเทียน ในกิจ...

รายละเอียด

สภากาแฟสัญจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี...

รายละเอียด

คณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงข...

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี อาจารย์อุทุมพร ศักดิ์โสภิน

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 29 คน 11 ทีม ที่ผ่านก...

รายละเอียด