กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนสาธิต มพ. ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหา...

รายละเอียด

นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับรายงานตัวนักเรียน...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ...

รายละเอียด

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด