กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรร...

รายละเอียด

กิจกรรมดนตรี “SATIT FOLKSONG CLUB”

รายละเอียด

ผลการเลือกตั้งนายกองค์นักเรียน ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

วงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมบร...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานำหุ่นยนต์เข้าฉายรังส...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีบัณฑิ...

รายละเอียด