?

ระบบบริหารงานวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน ผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ

?

UP E-MAIL

สำหรับเข้าใช้งาน E-mail และ Microsoft Teams

?

SatitLMS

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ LMS

?

การใช้ Microsoft Teams

แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

?

แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

โหลดแบบฟอร์มชำระค่าเทอม หอพัก และอาหาร (ประถม/มัธยม)

?

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่

?

ระบบบริหารวัสดุคงคลัง iMS

ข้อมูลวัสดุคงคลัง รายงาน การเบิก

?

ระบบติดตามเอกสารการเงิน

สถานะเอกสาร ติดตาม รายงาน

?

E-Salary

เงินเดือน รายงาน ยื่นภาษี

?

ระบบ E-BUDGET

งบประมาณ โครงการ ค่าใช้จ่าย จัดซื้อจัดจ้าง

?

ระบบ UP-DMS

ระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา/p>

?

DeSUP Green Office

สำนักงานสีเขียว โรงเรียนสาธิตฯ/p>