เพิ่มคำถาม
คำถาม ตอบ

ช่องทางการบำรุงการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียม (อาหารและหอพัก)ทางไหนได้บ้างค่ะ

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส

หมายเหตุ   กรณีการชำระเงิน ด้วยการโอนเงินผ่าน Application  ให้ท่านกรอกเลขอ้างอิงของนักเรียน

      จากใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม(ค่าอาหารและหอพัก)

ช่องทางการติดต่อสอบถาม หากพบปัญหา ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม (ค่าอาหารและหอพัก)

นางสาวอรอนงค์  เรียงจิตต์  งานการเงินโรงเรียนสาธิตฯ  เบอร์ภายใน 3834  เบอร์มือถือ 0897971891 

ดร.ดรุณี  อภัยกาวี   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เบอร์ภายใน 6801  เบอร์มือถือ 0819737608  

ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา แต่ละระดับชั้นเท่าไร

ค่าบำรุงการศึกษา รายภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท

ค่าอาหารของประถมและค่าหอพักของมัธยม โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา แต่ละระดับชั้นเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียม (อาหารและหอพัก) รายภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ค่าธรรมเนียมอาหาร(บาท)     7000 บาท
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ค่าธรรมเนียมหอพัก(บาท)   32,000 บาท

การรับพัสดุช่วงสถานการณ์โควิดระบาด

  1. ขนส่งจากไปรษณีย์ไทย รับได้ที่ห้องกิจการนักเรียน ชั้น2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
  2. ขนส่งจากบริษัทเอกชน รับได้ที่ชั้น1 หน้าตึกอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา