ตราสัญลักษณ์ สี ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ สี ประจำโรงเรียน

 

 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาวบนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบดอกบัวสีม่วง เหนือตัวอักษร "มพ" รูปอักษรฝักขามด้านล่างมีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ "UNIVERSITY OF PHAYAO" ภายใต้ชายธงสีทอง ล้อมรอบด้วยวงกลมพื้นสีม่วงและแถบสีทองชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา" ไว้ส่วนบนของวงโค้ง ส่วนวงโค้งด้านล่างเขียนเป็นชื่อโรงเรียนด้วยตัวอักษรโรมันว่า "Demonstration School University of Phayao" และวงโค้งด้านซ้ายกับด้านขวามีรูปลายไทยเส้นสีขาว

อักษรย่อ       
ภาษาไทย        สธ.มพ.
ภาษาอังกฤษ    DeSUP
 
ชื่อภาษาอังกฤษ     
Demonstration School.University of Phayao 
สีประจำโรงเรียน         ม่วง-ทอง       
 
  • สีม่วง เป็นสีกลางระหว่างสีน้ำเงินกับแดง ซึ่งสีน้ำเงินนั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์ ส่วนสีแดงหมายถึงชาติ
  • สีทอง หมายถึง พระพุทธศาสนาและความเจริญรุ่งเรือง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 4168