คณะกรรมการอำนวยการ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 3281