การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


วันที่ 16 มีนาคม 2564 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 192